Glynde
train
train
train
train
train
train
train
Trains

Trains stopping at Glynde in the next hour

Platform 1

Ore to Brighton @ 18:27 (On time)

Platform 2

Brighton to Ore @ 18:23 (On time)

London Victoria to Eastbourne @ 18:28 (On time)

London Bridge to Eastbourne @ 18:44 (On time)

more info...